Thursday 16 January 2020

Dishwasher Magnet

Fridge Magnet கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். இங்கு உள்ளது... Dishwasher Magnet.

பாடசாலைப் பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரத்தை ஒழுங்காக இயக்குவது ஒரு போராட்டம். இங்கு வந்தபின் வேலை செய்த இரண்டு பாடசாலைகளிலும் இது ஒரு பிரச்சினைதான். பொறுப்பானவர் பாத்திரங்களை நிரப்பி, சவர்க்காரத் தூளை நிரப்பி ஓடவிட்டிருப்பார்; பாதியில் யாராவது கவனிக்காமல் திறந்து மூடி விடுவார்கள். பாத்திரங்கள் அரைகுறையாகக் கழுவியதோடு நின்றிருக்கும். சிலசமயம் கவனிக்காமல் சுத்தமான பாத்திரங்களுக்கு இடையில் அழுக்குக் கிண்ணங்களை அடுக்கி விடுவதும் உண்டு.

தற்போதைய பாடசாலையில் Clean, Dirty என்று தட்டச்சு செய்து லமினேட் செய்த அட்டைகள் - காந்தம் ஒட்டப்பட்டவை உள்ளன. அவற்றை ஒழுங்காக ஒட்டி வைத்தாலும் குழப்பி வைப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள். (தமக்கெனத் தனிக் கிண்ணங்கள் வைத்துப் பயன்படுத்துவோர் அணியில் நானும் உள்ளேன். எம் பாத்திரங்களை நாமே கழுவி வைத்துவிடுவோம்.)எங்கள் வீட்டிற்கு முதன்முதலில் இயந்திரம் வந்தபோது ஆரம்பித்த வழக்கம், ஒரு காந்த ஸ்மைலி. அது சிரித்தால் - சுத்தம்; தலை கீழாக இருந்தால் - அழுக்கு. பிறகு அம்மா வீட்டிலிருந்து கிடைத்தன சில காந்தக் குண்டுகளும் குச்சுகளும். அவை எதனோடு வந்தன எனத் தெரியவில்லை. ஸ்மைலியை குச்சி மனிதன் ஆக்க உதவின அவை.

சமீபத்தில் சேகரிப்பில் கிடந்த 'ஸ்ரபிள்ஸ்' எழுத்துக்கள் கண்ணில் பட்டன. இவை முன்பு செஞ்சிலுவைச் சங்கக் கடையில் வேலை செய்த சமயம் சேகரித்த குப்பைகள். இரண்டு காந்தங்கள் செய்யக் கூடிய அளவு எழுத்துக்களே கிடந்தன. ஒரே காந்தத்தில் தலைகீழாக இரண்டு சொற்களையும் ஒட்டியிருக்கிறேன். முதலில் எழுத்துக்களை ஓர் தடித்த அட்டையில் ஒட்டிக் கொண்டேன். பெரும்பாலும் ஸ்ரபிள்ஸ் எழுத்துக்கள் பின்புறம் குழிவாக இருக்கும். மெலிந்த விளிம்புகளிலும் இரண்டு எழுத்துக்கள் எங்கு தொடுகைக்கு வந்தாலும், அங்கும் super glue  பூசி ஒட்டினேன். நன்கு உலர்ந்தபின் அட்டையைக் காந்தத்தோடு (குளிரூட்டியில் ஒட்டியிருந்த பழைய நாட்காட்டிகளைக் காந்தமாகப் பயன்படுத்தினேன்.) ஒட்டி, பாரம் வைத்து உலரவிட்டேன்.

அழகாகக் பொதிசெய்து மூத்தவருக்கு அன்பளிப்பாக்கினேன். சந்தோஷமாக இயந்திரத்தை ஓட விட்ட சமயம் ஒட்டி வைத்தார். :-) பாத்திரங்கள் உலரும் சமயம் கதவு சூடேற... காந்தம் ஒட்டுக் கழன்றுவிட்டது.

மகன் வேறு உறுதியான பசையைப் பயன்படுத்தி ஒட்டிக் கொண்டார்.

பயன்படுத்தும சமயம் தான் இது போன்றவை நேரும். இது ஓர் பாடம்.

Wednesday 15 January 2020

ப்ரோச்


நாத்தனார் அறுந்து போன சங்கிலி ஒன்று வைத்திருந்தார். சங்கிலி ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. ஒரே மாதிரியான இரண்டு பதக்கங்கள் அதற்கு இருந்திருந்திருக்க வேண்டும். சங்கிலியைத் திருத்திக் கொடுத்துவிட்டேன்.

 இரண்டாவது பதக்கத்தில் வளையம் இருக்கவில்லை. இருந்தாலும், ஒரே மாதிரி இரண்டை வைத்து அவர் என்ன செய்யப் போகிறார்! ஒரு ப்ரோச் செய்து கொடுத்தால், சங்கிலியை அணியும் சமயம் இதையும் பயன்படுத்துவார் என்று தோன்றிற்று.

சின்னதாக ஒரு ப்ரோச் பின், ஏற்கனவே இருந்த முத்துக்களோடு ஒத்துப் போகும் நிறத்தில் ஓர் மணி, தங்க நிற ஊசி ஒன்று தேடி எடுத்துக் கொண்டேன். அதற்கு மேல் தேவைப்பட்டவை, ஊசியை வெட்டுவதற்கும் வளைப்பதற்கும் ஏற்ற குறடு & hot glue gun மட்டும்தான்.

புத்தாண்டு அன்று என் அன்பளிப்பாகக் கொடுத்தேன். கடைத் தேங்காயை கடைக்காரருக்கே உடைத்தாயிற்று. :-)

Tuesday 14 January 2020

பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்

இடுகைகள் வெளியிட்டுப் பல மாதங்கள் ஆனது போல் தோன்றுகிறது. நீளமாக விடுமுறை எடுத்துவிட்டேன். என்னென்ன செய்தேன் என்பதை நேரம் கிடைக்கும் போது பகிர்ந்துகொள்கிறேன்.

இப்போது... அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு & பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்.

சின்னச் சின்னக் கூடைகள்

பல வருடங்களின் முன், ஏதோ ஓர் பொதி சுற்றப்பட்டு வந்த நாடாக்களைக் கொண்டு சின்னதாக ஓர் கூடை பின்னி வைத்திருந்தேன்.

ஆசிரியத் தோழி ஒருவர் வீட்டில் விருந்து. அவர் நிறைய சின்னச் சின்னக் கூடைகளைச் சேகரித்து பெரியதோர் சட்டத்தில் அலங்காரமாக வீட்டில் மாட்டி வைத்திருப்பார். என்னிடம் இருந்த கூடையை அவருக்குக் கொடுப்பதென முடிவு செய்து எடுத்து வைத்தாலும் புதிதாகச் செய்தால்தான் அன்பளிப்பு என்பது போல் ஓர் எண்ணம் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது.
 இன்னும் சின்னதாக ப்ளாத்திக்கு நாடாவில் ஒன்று செய்துகொண்டேன்.
இரண்டையும் அவருக்குக் கொடுத்துவிட்டேன். சமீபத்தில் மீண்டும் அவர் வீட்டிற்குச் செல்லும் சந்தர்ப்பம் அமைந்தது. என் கூடைகள் இரண்டும் அவரது சேகரிப்புச் சட்டத்தினுள் அமர்ந்திருந்தன. சின்னதாக மனதுக்குள் ஓர் மத்தாப்பூ. :-)